Vind nu een alternatief arts / therapeut in

FAGT - Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten


Contactgegevens
Secretarile Ondersteuning
Spoorstraat 10
6026 CX Maarheeze
06 29733555 (ma, di, do van 09:00 - 12:00)
secretariaat@fagt.org
www.fagt.org


Omschrijving:
Een lid van een beroepsvereniging is erkend als additief therapeut indien hij/zij aan de door de vereniging gestelde eisen voldoet. Bij de FAGT is het vereist dat de leden een opleiding medische basiskennis op HBO niveau hebben, die genoten is aan een door de FAGT geaccrediteerd opleidingsinstituut. Een lijst van zulke opleidingen kunt u vinden door de geaccrediteerde instituten links aan te klikken.

Naast de algemene basiskennis moet een lid minstens één praktijk studie op HBO niveau hebben voltooid van een additieve discipline. Dat moet ook zijn gebeurd aan een geaccrediteerd instituut. Vanzelfsprekend kan een lid meerdere therapieën in zijn/haar pakket hebben. Voor erkenning binnen de FAGT (en daarmee dus vallend binnen de verplichte collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering) dienen die allemaal te zijn genoten aan geaccrediteerde instituten.

Voor alle duidelijkheid: BIG geregistreerde disciplines kunnen door de FAGT niet worden geaccrediteerd, daar zijn andere beroepsverenigingen voor. BIG geregistreerde disciplines kunnen dus ook niet door de FAGT worden erkend. BIG geregistreerde therapeuten kunnen wél lid worden van de FAGT, maar alleen als ze ook een additieve erkende opleiding op HBO niveau hebben.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAnderZorgAvéro Achmea
 
BesuredCZCZ Direct
 
De FrieslandDe GoudseDelta Loyd
 
FBTOIK!Kiemer
 
KruidvatLancyrOHRA
 
ONVZOZF AchmeaPNO Ziektekosten
 
Take Care Now!United ConsumersUnivé
 
VGZVVAAYouCare
 
Zilveren Kruis Achmea

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht